Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

COMENIUS

bus

  

DAUGAVPILS PILSĒTAS 9.SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

REALIZĒ

EIROPAS SAVIENĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS COMENIUS APAKŠPROGRAMMAS SKOLU DAUDZPUSĒJĀS PARTNERĪBAS SKOLU PROJEKTU

FROM TINY ACORNS GIANT OAK TREES GROW”

Projekts tiek realizēts saskaņā ar līguma Nr. 2013-1-SE1-COM06-15585 9 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

Mani darbi šodien – labākai nākotnei rītdien

22.05.2015.
Ar pozitīvām emocijām Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē š.g. 19.maijā tika organizēts COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” noslēguma pasākums, kas iestādes teritorijā pulcēja gan bērnus, gan pedagogus.
Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana, ekoloģiskā audzināšana, dzīves cikls, saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, enerģijas taupīšana un atkritumu šķirošana – tās bija galvenās projekta tēmas, pie kurām šos divus gadus strādāja pedagogi un bērni. Šis laiks ir paskrējis nemanot un pienākusi kulminācija, kad mēs varam atcerēties un padomāt par to, ko esam ieguvuši un sasnieguši šajā laika periodā. Viena no aktivitātēm projekta noslēgumā bija plakātu un bukletu izstrāde, kur tika atspoguļotas svarīgākās atziņas un ieguvumi. Mūsu iestāde izveidotos bukletus pēdējā projekta vizītē Kiprā dāvināja projekta dalībvalstīm, kā arī pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem par veiksmīgu un izdevušos sadarbību. Pēc labi padarītā darba mēs sarīkojām arī svētkus – projekta noslēguma pasākumu, par labvēlīgo gaisotni kurā rūpējās Ezītis, kura lomā iejutās skolotāja-logopēde G.Romanceviča, kā arī Ozols – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Puķe un, protams, Eko meitene – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Grigorjeva. Savukārt par „Mazo ozolzīlīti” pasākuma laikā tika izvēlēts grupas „Bitīte” izglītojamais G.Trockis, bet „Lietus lāsīte” bija sagatavošanas grupas izglītojamā M.Voroņina. Pasākuma laikā mēs devāmies aizraujošā piedzīvojumā par to, kā no mazas ozolzīlītes izauga liels un stalts ozols. Eko meitene un Ezītis kopā ar bērniem dziedāja jautras dziesmas, devās rotaļās un stafetēs. Kopā ar pasākuma varoņiem bērni atkārtoja projekta laikā uzzināto par enerģijas taupīšanu, par saudzīgu attieksmi pret vidi, ūdeni un apkārtējo dabu, kā arī par atkritumu šķirošanu.
Pasākuma laikā mūs priecēja arī mūsu iestādes konkursā „Zirņa bērni” pārstāvētie mazie aktieri no grupas „Pasaciņa” – D.Rudgalvis, K.Čepuļonoka, Z.Gaiduka, D.Zaņevskis un A.Borisovs, kas izspēlēja Raiņa dzejoli „Zirņa bērni”. Līdz noslēguma pasākuma katrā grupā tika organizētas tematiskās nodarbības par projektu, par dalībvalstīm, kā arī radošās darbnīcas, kur bērni pašu rokām dažādās tehnikās darināja projekta valstu – Zviedrijas, Spānijas, Anglijas, Beļģijas, Islandes, Kipras un Latvijas – karogus. Un jau pasākuma laikā bērni ar prieku rādīja savu paveikto darbu – krāšņos karogus, vienlaicīgi atkārtojot par katru projekta valsti. Noslēdzot piedzīvojumu, bērni kopā ar skolotājām uz asfalta ar krāsainiem krītiņiem zīmēja savus iespaidus par projektu. Par muzikālo noskaņojumu rūpējās mūzikas skolotāja N.Lazareviča, kura aktīvi iesaistīja ikvienu bērnu un pedagogu pasākuma norisē.
Bērnība ir tas laiks, kad bērns mācās izzināt pasauli, apgūst dažādas dzīves prasmes. Pieaugušie ir tie, kas dažādos veidos māca bērniem rūpēties vienam par otru, par apkārtējiem, kā arī par dabu un apkārtējo vidi. Pedagogi un vecāki ir tie, kas audzina bērnos prasmi uzņemties atbildību par savu rīcību, lai nākotnē ikviens no mums varētu redzēt padarītos darbus ar prieku un gandarījumi. Ar projekta starpniecību mēs esam izauguši kā stalti un zaļi ozoli un lepojamies par padarīto kopā ar bērniem un vecākiem, jo tikai sadarbojoties un atbalstot citam citu, mēs esam sasnieguši projekta galveno mērķi.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

COMENIUS projekta noslēguma vizīte Kiprā

20.05.2015.
Turpinot realizēt Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, laika posmā no š.g. 8.maija līdz 15.maijam Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene, vadītājas vietniece Anita Laurena un pirmsskolas izglītības skolotājas Sintija Šņepste un Vanda Dmitrijeva devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kipru.
Vizīte Kiprā bija īpaša ar to, ka tā bija projekta noslēguma vieta, kur vienkopus pulcējās dalībnieki no Latvijas, Zviedrijas, Spānijas, Beļģijas, Islandes, Anglijas un Kipras. Brauciena laikā mēs ieguvām daudz pozitīvu emociju un iespaidu. Tā bija iespēja iepazīties ar trīs Kipras pirmsskolas izglītības iestādēm – Makedonitissa, Kokkinotrimithia un Liopetri. Makedonitissa pirmsskolas izglītības iestādē „Stylianos Lenas” Nikosijā bija iespēja iepazīties ar skolotāju darba pieredzi projekta ietvaros. Iestādē tika organizēta izstāde, kurā varēja aplūkot bērnu un viņu vecāku izveidotos „brīnumus” no otrreiz izmantotiem materiāliem. Ar krāšņu un skanīgu priekšnesumu bērni sveica ikvienu projekta dalībvalsti un dziedāja dziesmas. Pēc priekšnesuma tika organizēts „Ēdienu festivāls”, kur katra no projekta partnervalstīm prezentēja savas valsts tradicionālos ēdienus.
Noslēguma vizīte – tā bija atskaite par visu projekta laikā no 2013.gada 1augusta paveikto darbu „Ko mēs esam sasnieguši ilgtspējīgas domāšanas attīstīšanā un kādi ir mūsu nākotnes plāni”. Katra valsts prezentēja savus sasniegumus, ieguldīto darbu bērnu ilgtspējīgās domāšanas attīstīšanā un ekoloģiskajā audzināšanā. Konferences laikā pedagogi un iestādes vadītājas diskutēja par ieguvumiem un sasniegumiem projekta laikā, par turpmāko darbību. Beļģija bija sagatavojusi arī prezentāciju, kurā tika atspoguļotas visas septiņas projekta valstis, bērnu iedziedātās himnas katras valsts valodā, kā arī iespaidi no katras vizītes. Savukārt no Latvijas katra projekta dalībvalsts dāvanā saņēma tamborētu ozolzīli, informatīvu bukletu par projekta laikā sasniegto un īstenotajām aktivitātēm, kā arī piemiņas balviņu no AS „Latvijas Valsts meži” drauga Cūkmena. Saulainajā un siltajā Kiprā bija iespēja aplūkot ne tikai pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī iepazīties ar valsti, tās apskates objektiem un vēsturi, tradīcijām un garšīgo un bagātīgo virtuvi.
Paldies Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes radošajai komandai un izglītojamo vecākiem par sadarbību un sniegto atbalstu! Sakām milzum lielu paldies arī ikvienai projekta dalībvalstij par pozitīvi labvēlīgo piedzīvojumu divu gadu garumā, par pieredzes uzkrāšanu un viesmīlīgo uzņemšanu viņu valstīs!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
un pirmsskolas izglītības skolotāja
Sintija Šņepste

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Cūkmens apciemo Daugavpili

22.04.2015.
Kopā ar tik reti sastopamo pavasara saulīti š.g. 17.aprīlī AS „Latvijas Valsts meži” vides draugs Cūkmens viesojās Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Ar jautru un interesantu priekšnesumu Cūkmens iesaistīja iestādes bērnus, pedagogus un tehnisko personālu aizrautīgā piedzīvojumā. Ikviens devās rotaļās, atbildēja uz Cūkmena jautājumiem, sacentās komandu spēlēs, nodeva zvērestu, kā arī kopīgi devās fotografēties. Tā kā Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde no 2013.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.jūlijam realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, rūpes par dabas resursiem, saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, ekoloģiskā audzināšana un ilgtspējīga domāšana ir mūsu iestādes galvenās prioritātes.
Pateicībā par sadarbību Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādies kuplais bērnu pulciņš mūzikas skolotājas N.Lazarevičas pavadījumā Cūkmenam, nodziedot skaistu dziesmiņu „Tīrai Latvijai”. Iestādes vadītāja I.Andrijauskiene pasniedza pateicības rakstu Cūkmenam, savukārt vadītājas vietniece A.Laurena Cūkmenam dāvināja pašu rokām no diegiem darinātu ozola zīli, kas simbolizē mūsu projekta galveno ideju, kas latviski nozīmē „No mazas ozolzīles lieli ozoli aug”. A.Laurena iepazīstināja Cūkmenu ar projekta būtību, kur ir atspoguļots mūsu skatījums uz ilgtspējīgu domāšanu, ekoloģisko audzināšanu un labvēlīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās pārstāvji no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 2. un 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes.
Par Cūkmena labajiem darbiem ikviens no Jums var uzzināt sociālajos tīklos: www.cukmens.lv,www.facebook.com/cukmens, kā arī http://www.draugiem.lv/cukmens.lv/
Paldies Cūkmenam un AS „Latvijas Valsts meži” par sadarbību un bērnu izglītošanu Latvijas dabas resursu saglabāšanā un saudzēšanā!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” realizācija Daugavpilī

11.02.2015.
No š.g. 4.februāra līdz 6.februārim Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” dalībvalstis no Zviedrijas, Anglijas, Kipras, Spānijas, Islandes un Beļģijas. Projekta partneri dalījās savā pieredzē otrreizējo materiālu izmantošanā un ilgtspējīgās domāšanas attīstībā.Projekta materiāls tiek ievietots sociālajos tīklos, par tā saturu atbild izdevēji, un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt projekta partnerus ar Latvijas kultūru, ar Latvijas izglītības sistēmu, ar iekļaujošās izglītības iespējām, ar darba pieredzi ilgtspējīgās attīstības veicināšanā un ekoloģisko audzināšanu. Ar Latvijas un Daugavpils pilsētas izglītības sistēmu un procesu iepazīstināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki.
Gatavojoties šim pasākumam, tika ieguldīts milzīgs darbs. Gribas atzīmēt spilgtākās aktivitātes un pasākumus kopā ar bērniem. Katrā grupā pedagogi iesaistīja bērnus dažādās darbībās, kas tika balstītas uz materiālu otrreizējo izmantošanu. Grupās tika izveidoti atkritumu konteineri papīra un plastmasas izstrādājumiem, kuros bērni mācījās šķirot atkritumus, kā arī turpinājās darbs ilgspējīgas domāšanas attīstībā. Katrā grupā tika izveidoti dabas centri ar pašu stādītiem dārzeņiem un vāzēs ieliktiem koku zariem, un vērojot dārzeņu augšanu un zaru plaukšanu, bērni mācījās pierakstīt novērotos rezultātus tabulās un novērojumu kalendāros. Protams, neizpalika arī bērnu radošās darbnīcas, kurās no dažādiem materiāliem tika izveidoti skaisti un neparasti darbiņi dažādās tehnikās. Iestādē tika organizēti pasākumi, kā rezultātā bērni ne tikai tika iepazīstināti ar ekoloģiskām tēmām, bet arī praktiski darbojās. Kā viens no aizraujošākajiem pasākumiem bija „Bērnu modes skate”, kur ikviens bērns iejutās modeļa lomā, prezentējot savus tērpus un atribūtus, kurus izveidoja vecāki no otrreiz lietojamajiem materiāliem. Savukārt, tematiskajās nodarbībās „Papīra pārstrādes ceļš” latviešu valodas skolotāja A.Laurena vecākās grupas bērnus iepazīstināja ar papīra šķirošanas būtību, kā arī ar to, kā top jauns papīrs un kur to var izmantot. Grupas „Varavīksne” skolotājas I.Seļska un V.Dmitrijeva iesaistīja bērnus papīra pārstrādes procesā, kā rezultātā no pārstrādātām papīra olu kastēm tapa jaunas papīra medaļas, kas tika uzdāvinātas katrai grupai par dalību modes skatē. Tā bija iespēja arī veidot vāzes, puķes un putniņus no pārstrādātā papīra, krāsot to un izmantot kā rotājumu. Pedagoģes G.Romanceviča, I.Puķe un I.Grigorjeva sagatavoja pasākumu „Es – dabas draugs”, kur bērni devās aizraujošā piedzīvojumā par vides sakopšanu un šķirošanas nozīmi. Grupas „Pasaciņa” čaklie bērni kopā ar skolotājām S.Šņepsti un E.Nihnidoviču nokļuva pasakā par bitēm, kur tika veidotas paštaisītas vaska sveces. Jaunākās grupas „Pīlīte” skolotājas A.Kolosova un T.Veļičko kopā ar bērniem organizēja labdarības akciju „Pabarosim putniņus kopā un saudzēsim dabu”, kur tika iesaistīti grupas vecāki. Šo akciju atbalstīja arī pārējās grupas. Skolotājas M.Čaplinskas vadībā sagatavošanas grupas „Bitīte” bērnu darba rezultātā tika izveidoti informatīvie stendi par šķirošanu, pārstrādi, kā arī netradicionālais dabas centrs, izmantojot otrreizējo un dabas materiālu. Gribas atzīmēt, ka mūsu iestādē liels darbs ir paveikts, pedagogiem pašrocīgi veidojot metodiskos līdzekļus no dažādiem materiāliem.
Projekta dalībvalstu uzņemšana Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika balstīta, pirmkārt, uz pieredzes materiāla popularizēšanu un, otrkārt, uz latviešu tautas kultūras izzināšanu. Iestādes bērni un pedagogi, tērpušies tautu tērpos, uzņēma Comenius projekta partnervalstis ar skaistām latviešu tautas dziesmām un dejām. Ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu darba pieredzi. Vizītes laikā ārzemju ciemiņi tika iepazīstināti ar Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes darba pieredzi. Bija organizēti pasākumi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada tūrisma objektu apskatei.
Ikvienam pasākuma dalībniekam tika dāvināts viens no latviešu tautas dārgumiem – adīti dūraiņi, bet jau maija sākumā mēs dosimies pieredzes apmaiņā uz Kipru.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene

Zinātnes tehnoloģijas bērnu acīm

03.10.2014.
Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, realizējot Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, piedāvāja bērniem iespēju ielūkoties zinātnē. Projekta tēma, pie kuras līdz oktobra vidum strādā visas projekta dalībvalstis – Spānija, Anglija, Kipra, Beļģija, Islande un Latvija, ir „Zinātne. Tehnoloģijas. Ilgtspējība”.
Projekta ietvaros sagatavošanas grupas bērni Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros apmeklēja jauno Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģijas korpusu. Ekskursija sniedza iespēju bērniem apskatīt dažādas izstādes, ūdens cirkulācijas procesu, kā arī ielūkoties mikroskopā. Grupa „Pasaciņa” devās uz Latgales Zooloģisko dārzu, kur gida pavadībā paplašināja savas zināšanas par dzīvniekiem, to dzīvesveidu un daudzveidību. Tā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādos aktīvos un radošos veidos, ko piedāvāja ekskursijas vadītāja.
Apmeklējot Rīgas ielas svētkus Daugavpilī septembrī, droši vien daudzu uzmanību piesaistīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes organizētā Mākslinieku darbnīca, ko pārstāvēja mākslinieki Mairita un Ivo Folkmaņi, kas demonstrēja dažādas mākslas burvības. Tāpēc 2014.gada 2.oktobrī uz Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi tika uzaicināta māksliniece Mairita Folkmane, kas kopā ar bērniem radošajās darbnīcās no krāsaina papīra veidoja raķetes. Raķetes palaišanas ierīce bija pašu mākslinieku rokām darināta, iespaidīga un bērniem labi saprotama. Kad visas raķetes bija izgatavotas, tad bērni un pedagogi sapulcējās iestādes teritorijā, kur notika demonstrējums – raķešu lidojums. Bērniem tā bija iespēja saprast un redzēt procesu, kā raķete var uzlidot gaisā. Paldies Mairitai un Ivo Folkmaņiem par sadarbību, nesavtīgu darbu un bērnu radošo un māksliniecisko prasmju veidošanu!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena

Mazo rociņu darbs tīrai un sakoptai Latvijai!

06.05.2014.
Jau kopš 2008.gada tiek rīkota Vislatvijas „Lielā Talka”, kuras ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā. Turpinot iesākto tradīciju, 25.aprīlī Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs devās padarīt vēl skaistāku savas iestādes teritoriju.
Lielā Talka nebija tikai sava brīvā laika pavadīšana pie dabas, bet arī liels darbs, kas tika ieguldīts, gatavojoties šai dienai. Ekoloģiskā audzināšana ir viena no aktuālākajām tēmām šajā mācību gadā Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības skolu projekta „From tiny acorns gigant oak trees grow” ietvaros, kur bērni visa gada garumā tiek iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs. Bērniem uzsvars tika likts uz to, ka jebkurš cilvēks ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību, ka tikai, mainot savu attieksmi, mēs varam panākt vides ilgtspējīgu attīstību.
Lielās Talkas dienā visi talcinieki sapulcējās pie iestādes, kur ar kopīgu sasveicināšanās dziesmu un jautru rīta vingrošanu tika atklāta talka. Liels uzsvars tika likts uz drošības jautājumu atkārtošanu. Ar grābekļiem, lāpstām, slotām, lejkannām rokās un labu garastāvokli visi ķērās pie darba. Pavasarīgas mūzikas pavadījumā talkas dienā tika sēta zālīte, ravētas un stādītas puķes. Pēc labi pavadīta darba bērni kopā ar skolotājām devās uz savām grupiņām un veica radošu uzdevumu, kā rezultātā tapa pašdarināta grāmata ar bērnu darbiņiem.
Mūsu bērnu un pieaugušo čaklās rociņas ir paveikušas labu darbu, lai mēs dzīvotu tīrā un sakoptā valstī. Tikai, sadodoties visiem rokās, mēs varam sakopt un mīlēt savu zemi, lai pēc vairākiem gadiem mēs redzētu, cik skaistas puķes aug mums līdzās, cik zaļa zālīte līgojas vējā, cik tīras ir upes, ezeri un jūra, cik svaigu gaisu mēs elpojam. Padarīsim Latviju par tīrāko valsti pasaulē!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena

Vizīte Spānijā „Es paņemu no dabas to, ko es redzu, dzirdu un atrodu!”

26.05.2014.
Ar pirmajām siltajām maija dienām Latvijas delegācija no Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras sastāvā bija iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas skolotājas Sintija Šņepste, Edīte Nihnidoviča, Irīna Seļska, Marija Čaplinska un Tatjana Veļička, turpināja realizēt Eiropas Savienības mūžiglītības programmas Comenius apakšprogrammu „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns gigant oak trees grow” un no 14.maija līdz 18.maijam devās vizītē pie saviem kolēģiem uz Karavaku de la Krūzu Spānijā.
No šī gada februāra līdz šī gada maijam Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde strādāja pie apakštēmas „What we see, what we hear and find in nature and how we can use it!” Jaunākā vecuma grupa „Pīlīte“ izmantoja tēmu „Vēja enerģija”, spēlējot spēles ar vēju. Jaukta vecuma latviešu grupa „Pasaciņa” turpināja iedziļināties tēmā „Ekoloģija”, izmantojot dabas materiālus zīmēšanas nodarbībās un veicot eksperimentus ar dabas materiāliem ūdenī. Sagatavošanas grupa „Bitīte” veica eksperimentus par tēmu „Augi” un prezentēja, kā var audzēt zāli telpās, lai bērniem būtu interesanti. Vidējā vecuma grupa „Varavīksne” strādāja ar tēmu „Ūdens”, pētot, cik svarīga sāļās mīklas sastāvdaļa ir ūdens, un prezentēja interesantas idejas par dabas stūrīšiem.
Apmeklējot Karavakas de la Kūzas vietējo skolu CEIP LA SANTA CRUZ, ciemiņus no visām projektā iesaistītajām valstīm – Islandes, Zviedrijas, Beļģijas, Anglijas, Kipras, Spānijas un Latvijas – mīļi sagaidīja skolas direktors. Par godu tik dažādu valsts pārstāvju sanākšanai kopā, vietējās skolas bērni sagaidīja ciemiņus ar paštaisītiem katras valsts karodziņiem.
Iestādes darbinieki ar bērniem bija sagatavojuši svētku pārsteigumu, ļaujot ciemiņiem iepazīties ar fragmentiem no karnevāla parādes, bērnu deju kolektīva izpildīto „Lauvu karaļa dziesmu”, bērnu izspēlētu teatralizētu poētisku dialogu starp zemnieku un mauru karaļiem.
Ārvalstu delegācijai tika izstāstīta leģenda par vīna zirgu un demonstrēts zirga izdaiļošanas rituāls. Spāņu kolēģi iepazīstināja ar dienas projekta aktivitāšu plānu un katras valsts delegācija prezentēja savu darbu, ko veikuši šajā periodā. Prezentācijas un idejas, kas tika apspēlētas, bija vienreizējas un interesantas. Katra prezentācija paradīja katrai valstij raksturīgāko un būtiskāko, kā dabas tēma var tikt izskaidrota bērniem.
Dienas laikā tika apmeklēts šīs skolas teritorijā esošais bērnudārzs, kur varēja ielūkoties grupiņās pie bērniem un redzēt viņu ikdienas darbu. Grupiņās ir brīva gaisotne, bērni strādā ar interaktīvo tāfeli, atpūtas brīžos tiek izmantotas relaksējošas dabas skaņas.
Vizītes laikā tika dota iespēja apmeklēt privāto bērnudārzu bērniem no zīdaiņa līdz trīs gadu vecumam, kur varēja uzdodot jautājumus, uzzināt par šīs iestādes darbiniekiem, dienas aktivitātēm ar bērniem un iestādes apmaksu.
Nākamās dienas laikā pēc projekta aktivitātēm ārvalstu delegācijām piedāvāja ekskursiju pa Karavaku de la Krūzu, tās pili, kur visus sagaidīja pilsētas mērs un vietējā televīzija. Ciemiņi apmeklēja pilsētas muzeju, kur iepazinās ar spāņu vēsturi un grezno atribūtiku, kā arī apmeklēja vietējo baznīcu.
Katru vakaru spāņu kolēģi savus ciemiņus iepazīstināja ar vietējo virtuvi. Projekta dalībnieki brīvā gaisotnē varēja turpināt diskusijas ar kolēģiem no citām valstīm.
Pēdējā vakarā Karavakā de la Krūzā tika organizēts spāņu deju vakars FIESTA FLAMENCA, kur varēja klausīties un izbaudīt spāņu mūziku un deju soļus.
Vizītes beigās ārvalstu delegāciju pārstāvji apsprieda turpmāko darba plānu un apakštēmu, ar ko visi strādās līdz nākamajai vizītei, kas notiks Beļģijā.
Informāciju sagatavoja :
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības skolotāja
Edīte Nihnidoviča

COMENIUS projekta aktivitātes Beļģijā

22.10.2014.
Š.g. 14.-18.oktobrī Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Beļģijā dalījās pieredzē ESF starptautisko skolu daudzpusējās partnerības Comenius projektā „From tiny acorns giant oak trees grow” ar tēmu: „Zinātne. Tehnoloģijas. Ilgtspējība.”
Pieredzes braucienā uz Beļģiju devās iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas izglītības skolotājas Sintija Šņepste, Alla Kolosova un Irina Puķe. Liels darbs tika ieguldīts, gatavojoties braucienam uz Antverpeni Beļģijā. Iepazīstot vietējās pašvaldības darbu ar tehnoloģijām un ilgtspējību, grupa „Pasaciņa” devās uz Latgales Zooloģisko dārzu un iepazinās ar daudzveidīgo dzīvnieku un kukaiņu pasauli. Sagatavošanas grupas „Bitīte” bērni devās ekskursijā uz Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu, kur apskatīja dažādas izstādes, pētīja zemes slāņus un ielūkojās mikroskopā. Mērķtiecīgi turpinās darbs bērnu ilgtspējīgas domāšanas veidošanā. Grupa „Pīlīte” sadarbībā ar vecākiem izzināja mājdzīvnieku pasauli, gala rezultātā izveidojot video prezentāciju „Rūpes par dzīvniekiem”. Grupa „Varavīksne” turpināja izzināt ūdens īpašības, veicot eksperimentus un pētījumus. Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas māksliniekiem Ivo un Mairitu Folkmaņiem, kopā ar bērniem tapa pašu rokām veidotas raķetes. Šajā periodā turpinājās dažādas aktivitātes progresu pieredzē ar augiem un enerģijas taupīšanu.
Vizītes laikā katra dalībvalsts – Islande, Zviedrija, Beļģija, Anglija, Kipra, Latvija un Spānija – demonstrēja savu pieredzes materiālu, dalījās pieredzē un diskusijās. Iespaidīgākais materiāls vizītes laikā bija Islandes video par pašvaldības darbu augu audzēšanā Reikjavīkas siltumnīcās. Katra valsts prezentēja bērnu iedziedātu projekta himnu, kurai mūziku komponējuši Beļģijas pārstāvji, bet piedziedājumā vārds „aug” ir katras dalībvalsts valodā. Vizītes noslēguma dienā Beļģijā mūsu iestāde iepazīstināja ar pašizveidoto videomateriālu par Latviju, par iespaidīgākajiem apskates objektiem mūsu valstī, Rīgā un Daugavpilī.
Pavisam drīz – jau 2015.gada februāra sākumā visas dalībvalstis ieradīsies uz pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā, Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādē. Līdz februāra sākumam ir daudz darba, kas jāpaveic, sagaidot projekta ciemiņus mūsu iestādē un pilsētā.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene

Kā no mazas ozolzīles aug liels ozols

03.03.2014.

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde turpina realizēt Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns gigant oak trees grow”.
No pagājušā gada oktobra līdz šī gada februāra vidum mēs strādājām pie tēmas „How, where and why do plants grow and How to save energy?” Grupa „Pīlīte” strādāja pie tēmas „Vēja enerģija”, ar bērniem aktīvi pētot vēja enerģiju gan uz sevis, gan dabā. Grupa „Varavīksne” strādāja ar tēmu „Ūdens”, veicot eksperimentus ar ūdeni un vairāk izzinot ūdens enerģiju. Grupas „Pasaciņa” tēma „Ekoloģija” un grupas „Bitīte” tēma „Augi”, ar bērniem dziļāk izpētot ap mums notiekošo un kā mēs varam izmantot augu resursus.
No 12.02.-15.02. mēs devāmies vizītē pie saviem partneriem uz Reikjavīku Īslandē. Pirmais pārsteigums bija Īslandes sniegiem klātā kalnainā daba, dzestrais vējš, bet siltā saule – pretstats mūsu mežiem un pļavām. 
Pirmā vizīte mums bija Reynisholt pirmskolā, kur mūs laipni sagaidīja iestādes vadītāja Heida, izrādot iestādi, stāstot par tās darbību un nākotnes vīziju.
Heida mūs iepazīstināja ar šo dienu projekta aktivitāšu plānu, tālākiem projekta soļiem, kas mums šajās dienās jārealizē.
Katra skola prezentēja savu darbu, ko veikuši šajā laika periodā. Prezentācijas un idejas, kas tika apspēlētas, bija vienreizējas un interesantas. Katra prezentācija parādīja dažādo kultūru iezīmes, novirzienu un izpratni par enerģijas saudzēšanu, augu dzīvi, kā viņi ar šo materiālu strādā ar bērniem un viņu vecākiem. Vēl katra valsts prezentēja savu izveidoto logotipu, kas tika izstrādāts dažādās tehnikās gan ar bērniem, gan ar vecākiem. Beļģijas partneri kā logotipu projektam bija sacerējuši dziesmu un piedāvāja katrai valstij sacerētajai melodijai pievienot savā valsts valodā tekstu un ar savas iestādes bērniem iedziedāt un ierakstīt video materiālu. Dziesmas nosaukums ir „Aug” un piedziedājumā vārds „aug” tiek iedziedāts 7 valodās.
Katras valsts prezentācija ar spāņu partnera palīdzību tika ievietota Drop-box un projekta blogā. Visi, kurus interesē projekta virzība, lielais materiālu klāsts, ko prezentējam, var apmeklēt projekta blogu.
Vizītes gaitā mēs tikām iepazīstināti ar skolotāju Annu Steinunu, kas prezentēja bērnu jogas nodarbības video un uzskates materiālus, grāmatas, ko izmanto darbā ar bērniem ikdienā.
Vēl mums bija lieliska iespēja viesoties Dalskóli pirmsskolas izglītības iestādē, Geislabaugur izglītības iestādē, kur iestādes vadītājas arī iepazīstināja ar iestādes darbību. Iestāžu darbinieki laipni uzņēma mūs un izvadāja pa iestādes telpām, ar lielu lepnumu stāstot par bērnu paveikto un ikdienu iestādē.
Reynisholt pirmsskolas izglītības iestādē bērni ar pedagogiem mums bija sagatavojuši pārsteigumu: brīvā dabā, ar pavasarīgu sauli debesīs, mūs aicināja cienāties ar kakao un tradicionālām islandiešu pankūkām. 
Mūsu Īslandes partneri mums arī parādīja savus kultūras objektus pilsētā - muzeju Árbæjarsafn Reikjavīkā, islandiešu pirmo apmetņu vēstures liecinieku Fjörukáin, kā arī citus ievērojamus pilsētas objektus, kas raksturo Īslandes specifisko dabu un kultūru.
Vizītes noslēgumā tika pārrunāts turpmāko darbu plāns un apakštemats, ar ko visi strādās līdz nākamajai vizītei, kas notiks jau maijā Spānijā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.specialās pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas skolotāja
Sintija Šņepste

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ka-no-mazas-ozolziles-aug-liels-ozols 

Augt - tas nozīmē arī uzzināt ko jaunu

 30.10.2013.
Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde laika periodā no 01.08.2013. līdz 31.07.2015. realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow’.
Projekta laikā mēs vēlamies iepazīstināt bērnus ar dzīves ciklu, lai mudinātu saudzīgi izturēties pret dabu, ekoloģiju, veidot ilgstpējīgu domāšanu dabas resursu taupībā. Projekta ietvaros dalīsimies pieredzē ar Eiropas dalībvalstīm: Kipru, Beļģiju, Spāniju, Zviedriju, Islandi un Lielbritāniju.
No š.g. 16.oktobra līdz 20.oktobrim Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projekta dalībnieki – iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija Šnepste – piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Lielbritānijā. Programmas laikā dalībnieki apmeklēja St.Edmunds Nursery School and Childrens centre un Hirst Wood Nursery School Bradfordā. Apmeklējuma mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar valsts tradīcijām, ar darba pieredzi jomā „How do we work with life cycle and why”. Darba gaitā iepazināmies ar Drop box materiāliem, bērnu radošajiem darbiem, kā arī izveidojām projekta blogu ar citu valsts pieredzi ekoloģiskās audzināšanas jomā, kas vēlāk būs pieejams publiskai apskatei.
Ar lielu interesi gaidām nākamo vizīti 2014.gada februārī, kad dosimies pēc jaunas pieredzes – šoreiz uz Islandi.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene

Kalendārs

Decembris 2018
16
Svētdiena
Joomla календарь

Kalendārs

Decembris 2018
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Atsauces

daugavpils pilsetas izgliti.

Logo

visclogo

daugavpils

paligs

iic